GDPR

Fotky

PROHLÁŠENÍ ODDÍLU PANDY TÁBORNICKÉHO KLUBU MARY-M KLADNO p.s. 

A) Oddíl Pandy Tábornického klubu Mary-M Kladno p.s. ukládá fotografie ze svých akcí v počítači  oddílového vedoucího a později (zpravidla na konci kalendářního roku) je archivuje na externím  disku s vymazáním v počítači 

B) Výběr fotografií je použit a zveřejněn: 

1) na severu facebook.com na stránce tábora - TaborPand 

2) na webových stránkách na adrese www.pandy.tkmary-m.cz  pro propagaci oddílu 

C) Objeví-li se mezi fotografiemi takové, s jejichž zveřejněním některý z rodičů či zákonných zástupců  nesouhlasí, může požádat o jejich odstranění, a to oddílového vedoucího prostřednictvím e-mailu  manetin@tkmary-m.cz 

D) Nesouhlas se zveřejňováním fotografií svého syna/dcery je nutné jasně označit v prohlášení zákonného zástupce  

Osobní údaje

PROHLÁŠENÍ ODDÍLU PANDY TÁBORNICKÉHO KLUBU MARY-M KLADNO p.s. 

A) Tábornický klub Mary-M Kladno p.s. (jeho oddíly) shromažďují jen ty osobní údaje dětí, které jsou nutné pro:

1) zdokumentování členské základny a v návaznosti to příjem dotací na činnost oddílů a táborů.

2) zajištění zdravotních služeb při nutnosti lékařského zásahu v průběhu klubové či oddílové činnosti a jiných aktivit

3) pojištění dětí při akcích pro případ úrazu

4) kontaktování rodičů či jiných zástupců dítěte v případě jakékoliv mimořádné situace (např. problémy

dopravní, časové, zdravotní atd.)

B) Shromažďují se tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo, označení zdravotní pojišťovny

- adresa bydliště dítěte a jeho zákonných zástupců (a to i tehdy, pokud jeden z rodičů nežije s dítětem ve společné domácnosti)

- telefonní i e-mailové kontakty na rodiče, případně prarodiče nebo jiné přímo pečující osoby

- údaje o tom, zda dítě vyžaduje v některém směru zvláštní přístup (alergie, pravidelně užívané léky,

poruchy v chování a učení, jiné zdravotní obtíže apod.)

C) Ke shromážděným osobním údajům má zásadně přístup pouze oddílový vedoucí nebo vedoucí tábora, táborový zdravotník a členové vedení tábornického klubu. Výhradně pro účely dotací pro oddíl, klub či tábor se poskytují údaje o jménu, rodném čísle a adrese bydliště dítěte též ústředí ČTU, a to s upozorněním, že po využití údajů k dotacím mají být jejich údaje likvidovány.

D) Údaje dětí i rodičů budou skartovány nejpozději po kontrole Finančního úřadu v ČTÚ. Za skartaci

odpovídá vedení klubu a provádí se fyzicky na skartovačce.

E) Osobní údaje nejsou přístupné v žádných veřejných prostorách ani v prostorách omezeně přístupných osobám mimo klub.

Cookies

1. OBECNĚ O COOKIES

1.1         Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.

1.2         Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.

2. DRUHY COOKIES

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:

2.1         Nezbytné soubory cookies vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.

2.2         Funkční cookies se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).

2.3         Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat.

2.4         Cookies pro cílenou reklamu a marketing zaznamenávají vaši návštěvu na našich internetových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena vaším preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. 

2.5         Cookies pro sociální média umožňují sdílení vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Twitter.

3. COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME MY

Na našich stránkách používáme tyto cookies:

3.1         Analytické a výkonnostní cookies

(a)           Google Analytics: 

Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

4.1         Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytuje automaticky při první návštěvě našich internetových stránek. Souhlas udělujete na 12 měsíců. Po uplynutí této doby vám při další návštěvě našich internetových stránek nahrajeme prostřednictvím vašeho prohlížeče nové cookies.

4.2         Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče. 

4.3         Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky. 

4.4         Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů.