Tábornický oddíl

pod hlavičkou České Tábornické Unie