O nás

Oddíl Pandy

Oddíl byl založen v říjnu roku 1991. Za tu dobu „odchoval“ čtyři generace dětí (od 1. do 8.,a 9.tříd ZŠ). Bohužel nedůsledností a slabší základnou v dávných letech, jsme k této poslední generaci přibírali jejich mladší kamarády, popř. jejich kamarády a sourozence. Stav členské základny je tedy poměrně široký, máme děti od třetí do deváté třídy. Starší učíme zodpovědnosti a pomoci mladším, kteří zapálením a důvtipem mnohdy své starší kamarády přelstí a porazí. 

Náplní oddílové činnosti jsou z větší části hry a soutěže. Scházíme se jednou týdně, vždy ve středu od 16:30 do 18:00 hodin  v klubovně na hrázi Turyňského rybníka v Kamenných Žehrovicích. Jednou za měsíc pořádáme výpravu, buď na jeden den, nebo na celý víkend. Jezdíme na hory, na vodu, v létě na tábor. Cenová náročnost takové členství u nás není vysoká. Příspěvky platíme 1000.- Kč ročně, a  dále se platí na jednodenních výpravách jízdné a dětem dáváte svačinu, na víkendovou akci vybíráme 150.- Kč na den akce - na cestovné a jídlo. 


Přijďte se na nás podívat, seznámit se libovolnou středu v 16:30 ke klubovně. 

Těšíme se na Vás


za vedení oddílu

Pizíz

Příspěvky

Příspěvky vybíráme ve výši 1000.- Kč na školní rok, vždy po emailové výzvě.

Školní rok 24/25 prosím uhradit do 30.4.2024 na účet 2101989830/2010 VS: 2024 a do poznámky pro příjemce jméno dítěte..

QR kod k platbě, stačí doplnit jméno 

Nevybíráme peníze po první schůzce, nejprve se ve zkušebním období poznáme a pak přijde čas.

Podmínky členství

Členství v oddíle je podmíněno zejména účastí na akcích oddílu. 

Pokud člen vykazuje špatnou morálku docházky, může být vyloučen z oddílu. 

Další podmínkou je řádné placení členských příspěvků.

V oddíle netolerujeme vulgární chování a mluvu. Takovým členům je po dohodě s rodiči členství ukončeno.

Povinnosti členů